Program 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem

05.09.2013 r. 

Program 56. Zjazdu PTChem i SITPChem. 

 

56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem organizowany przez Oddział Siedlecki PTChem i Instytut Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wpisuje się w cykl corocznych spotkań naukowych polskich chemików. Będzie okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych oraz przemysłowych rozwiązań praktycznych, da możliwość szerokiej dyskusji i wymiany doświadczeń oraz będzie okazją do spotkania młodych chemików z wybitnymi profesorami.

Hasło 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem brzmiące „Chemia-tradycja i nowe wyzwania” nawiązuje do klasycznych dokonań chemików (teoretycznych i praktycznych), na bazie których podejmowane są nowe kierunki badań w wypełnianiu ważnej misji społecznej na drodze do zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego. Celem Zjazdubędzie pokazanie, że chemicy kreują wielokierunkowe działania kładąc nacisk na dbałość o środowisko naturalne i zdrowie ludzi, w tym troskę o przyszłe pokolenia.
W 2013 roku przypada 60-ta rocznica śmierci Jana Czochralskiego. Ten genialny naukowiec, chemik-metalurg, żyjący w trudnych czasach wojen i przełomów politycznych pierwszej połowy XX wieku, łączył w sobie cechy dociekliwości badacza i determinację praktyka przenoszącego swe odkrycia do przemysłu. W świecie zwany jest „ojcem elektroniki”, ponieważ materiały krzemowe są nadal otrzymywane „metodą Czochralskiego”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił „Rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego” w celu szerokiej prezentacji jego postaci i znanych na świecie osiągnięć naukowych. Wątki związane z Janem Czochralskim będą obecne podczas 56. Zjazdu.
Rok 2013 to także 110 rocznica odkrycia chromatografii przez Michaiła Cwieta, biochemika rosyjskiego, pracującego od 1901 r. w Warszawie, związanego z Siedlcami poprzez żonę Helenę z d. Trusewicz.

Program 56. Zjazdu uświetnią wykłady plenarne wygłoszone przez zaproszonych gości z Polski i zza granicy. Obrady będą się toczyć w 12 sekcjach tematycznych. Liczba sesji w każdej sekcji będzie uzależniona od liczby zgłoszonych wykładów (30 min) i komunikatów ustnych  (15 min). W każdej sekcji planowana jest też sesja posterowa.

Zapraszamy wszystkich chemików do udziału w 56. Zjeździe, szczególnie zachęcamy doktorantów i studentów do zgłaszania swoich wystąpień w sekcjach naukowych oraz do udziału w planowanej dyskusji w ramach Forum Młodych. Prezentacje młodych naukowców (komunikaty ustne i postery) będą oceniane i nagradzane przez powołane komisje konkursowe. W dniu 19 września wieczorem przewidywana jest także dyskoteka.
Oczekujemy  udziału w Zjeździe także na dydaktyków chemii, żywo zainteresowanych ciągle reformowanym programem nauczania chemii w szkołach średnich. Chcemy też zaprosić młodzież licealną naszego regionu do uczestnictwa w planowanych interesujących wykładach i warsztatach laboratoryjnych. Serdecznie zapraszamy seniorów polskiej chemii aktywnie dokumentujących jej historię w sekcji PTChem o tej nazwie.

Miejscem obrad plenarnych i sekcyjnych, a także wystaw sponsorów podczas 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem będzie nowy, obszerny i nowoczesny gmach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Budynek znajduje się na kampusie uniwersyteckim, obok Biblioteki Głównej UPH i dwóch domów studenckich, gdzie będą kwaterowani uczestnicy konferencji (na zdjęciu powyżej). W czasie Zjazdu będzie tam działało Biuro 56. Zjazdu (rejestracja przybywających uczestników) oraz Biuro Zarządu Głównego PTChem. W pobliżu miejsca obrad zorganizowany będzie catering i miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych. Pozwoli to na skoncentrowanie uczestników w jednym miejscu i ułatwi bezpośrednie kontakty naukowe.

Czekamy na uczestników 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem z bogatym programem imprez towarzyszących. Planowany jest koncert w Katedrze Siedleckiej i spektakl w Centrum Kultury i Sztuki oraz dwie krótkie wycieczki po mieście. Goście będą mogli zwiedzić  m.in. Pałac Ogińskich, ratusz Jacek z figurą Atlasa dźwigającego kulę ziemska,  muzeum Regionalne i Diecezjalne (obraz El Greco), oraz posłuchać krótkiego koncertu na oryginalnych organach Wagnera w Pałacu Biskupim. Chcemy pokazać naszą wschodnią gościnność, jak też potencjał intelektualny naszego regionu, związanego z takimi literatami jak: Norwid, Prus, Sienkiewicz, Kraszewski, Reymont, Żeromski.    

Siedlce leżą na pograniczu Mazowsza i Podlasia, na szlaku Warszawa – Moskwa, w bliskiej odległości od Bugu, w dolinie którego zachowała się unikatowa w skali Europy i świata przyroda. Z urokami nadbużańskich okolic uczestnicy 56. Zjazdu będą mieli możliwość zapoznania się w trakcie planowanych wycieczek.

Przejdź do strony głównej.