Podziękowanie

Dodano: 2013.10.01

Podziękowanie za udział w 56. Zjeździe Naukowym PTChem i SITPChem,

 Fotogaleria

Plakat PTChem

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego serdecznie dziękuję za udział w 56. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Siedlcach.

Gościliśmy ponad 900 uczestników, z czego 813 osób brało aktywny udział  prezentując różnego typu doniesienia naukowe. Tegoroczni Medaliści PTChem i zaproszeni Goście wygłosili 14 wykładów plenarnych.  W trakcie obrad w 12 sekcjach wygłoszono 131 wykładów, 181 komunikatów i zaprezentowano 583 postery. Dziękujemy prelegentom i autorom wszystkich prezentacji.

 

Cieszymy się, że mogliśmy gościć wielu znakomitych profesorów z kraju i z zagranicy oraz liczną rzeszę młodych doktorów chemii.  Można też z radością stwierdzić, że na 56. Zjeździe Naukowym PTChem i SITPChem królowała młodość, ponieważ studenci i doktoranci, w liczbie 434, stanowili ponad 50 % aktywnych uczestników.

 

Pragniemy podziękować wszystkim Przewodniczącym Sekcji za zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie obrad w sekcjach. Szczególnie podziękowania kierujemy zwłaszcza do tych Państwa, którzy zechcieli wesprzeć działania chemików z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i kreatywnie podeszli do organizowania obrad sekcyjnych, zapraszając znakomitych prelegentów z kraju i ze świata. Te działania przyczyniły się do wysokiego poziomu merytorycznego i pokazania wyzwań, jakie podejmują współcześni chemicy na całym świecie. Nożna podsumować, że dominująca tematyka 56 Zjazdu to poszukiwanie nowych materiałów i leków oraz analityka medyczna i środowiskowa.

 

Specyfiką 56. Zjazdu w Siedlcach było to, że koncentrowały się one w jednym miejscu: obszernym i nowoczesnym budynku Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach. Jesteśmy pewni, że sprzyjało to spotkaniom i dyskusjom naukowym całego środowiska chemicznego. Mamy nadzieję, że deszczowa pogoda nie dała się mocno odczuć bo namiot cateringowy postawiony był w pobliżu gmachu obrad.

 

Mamy nadzieję, że liczne imprezy kulturalne i rozrywkowe: koncert w Katedrze Siedleckiej, spektakl w CKiS, zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego, udział w prezentacji historii i brzmienia organów Wagnera, piknik na terenie dworu Mościbrody - pokazały aspiracje i „duszę” naszego miasta. Z planowanych, bardzo atrakcyjnych wycieczek terenowych, ze względów pogodowych, nie zrezygnowali tylko najbardziej wytrwali. Dziękujemy wszystkim jeszcze raz i zapraszamy do ponownych odwiedzin naszego miasta i regionu.

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

prof. nzw. dr hab. Teodozja Lipińska