Planowane wycieczki

Wyboru wycieczek (terminu i trasy) oraz dokonania opłat (na konto PTChem z dopiskiem 56.Zjazd-wycieczki) prosimy dokonywać po ustaleniu i podaniu szczegółowego programu 56.Zjazdu (wykładów plenarnych i obrad w sekcjach), tj. w dniach od 01.07 - 01.08.2013 r..
Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia dokonanej opłaty
Uzupełniających opłat będzie można dokonać także w czasie trwania 56. Zjazdu.

Wycieczki całodniowe - cena 120 zł (obiad w terenie - w cenie wycieczki)

Terminy: 19.09.2013 r.  lub 21.09.2013 r. w godz. 8.00-18.00

Trasy:

W1. Wzdłuż Bugu: od Janowa Podlaskiego do Drohiczyna
- stadnina koni w Janowie Podlaskim,
- oglądanie malowniczego Przełomu Bugu w miejscowości Gnojno,
- przeprawa promem przez Bug (ewentualnie przejazd statkiem wzdłuż Bugu),
- zwiedzanie Mielnika (w tym odkrywkowej kopalni kredy),
- wejście na Grabarkę (prawosławne sanktuarium),
- zwiedzanie Drohiczyna.

W2. W poprzek Bugu: od Korczewa do Mielnika  (wycieczka nie odbędzie się z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych)
- zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w Korczewie,
- przeprawa promem w poprzek Bugu do Drohiczyna oraz przejazd statkiem po Bugu,
- zwiedzanie Drohiczyna,
- wejście na Grabarkę (prawosławne sanktuarium),
- zwiedzanie Mielnika (w tym odkrywkowej kopalni kredy),
- przeprawa promem z Mielnika do Zabuża.

W3. Przed i za Bugiem
- Obóz zagłady w Treblince,
- Zuzela (miejsce urodzin kardynała Wyszyńskiego),
- Ciechanowiec (skansen – muzeum wsi polskiej).

W4. Sanktuaria Południowego Podlasia - na styku trzech obrządków chrześcijańskich:prawosławnego, rzymsko-katolickiego i bizantyjsko-słowiańskiego
-  Jabłeczna (prawosławny monastyr),
-  Kodeń (sanktuarium rzymsko-katolickie Matki Bożej Kodeńskiej),
-  Kostomłoty (jedyna na świecie parafia obrządku bizantyjsko-słowiańskiego),
-  Pratulin (sanktuarium Męczenników Podlaskich – unitów),
-  Leśna Podlaska (sanktuarium rzymsko-katolickie Matki Bożej Leśniańskiej).

W5. Białowieski Park Narodowy - (z licencjonowanym przewodnikiem z naszej uczelni)

Na trasy W1 i W5 - zapewniamy przewodników w języku angielskim.

 

Wycieczki półdniowe - cena 60 zł

Terminy: 19.09.2013 r. lub 20.09.2013 r. w godz. 13.30-18.30 (wyjazd po obiedzie)

Trasy:

W6Grabarka (prawosławne sanktuarium) Mielnik (odkrywkowa kopalnia kredy, przeprawa promem przez Bug).

W7. Sucha Nowa (skansen wsi podlaskiej) – Liw (muzeum - zbrojownia) Węgrów (zabytki miasta).

 

Opłatę za wybraną wycieczkę, na konto bankowe PTChem, można wnieść na trzy sposoby wskazane poniżej: 

  1. Razem z opłatą konferencyjną, co umożliwia wystawienie faktury na sumę obejmującą opłatę konferencyjną, opłatę za noclegi w domach studenckich i opłatę za wskazaną wycieczkę
  2. Jako oddzielną opłatę do dnia 1.08.2013 r. – brak możliwości wystawienia faktury. Ponadto prosimy o okazanie potwierdzenia wpłaty w czasie trwania Zjazdu (przed wycieczką).
  3. Można wskazać wybraną wycieczkę drogą e-mailową (adres poniżej),  a opłaty dokonać bezpośrednio w Biurze ZG PTChem w czasie trwania 56 Zjazdu.

W każdym wypadku prosimy o przesłanie drogą e-mailową: krolake@uph.edu.pl  informacji o wybraniu terminu i trasy wycieczki spośród proponowanych powyżej W1-W7.


Uwaga:

Poszczególne wycieczki będą uruchomione,  jeśli zgłosi się co najmniej 25 uczestników.


Miejsca wycieczek         Graficzna mapa regionu południowego Podlasia i terenów nadbużańskich

 

Dwugodzinne zwiedzanie Siedlec w dniach 17-20 września: przed i po południu (zapisy w trakcie konferencji) – wycieczki w kosztach konferencji:  

1. Zabytki Siedlec: Pałac Ogińskich, Kaplica Ogińskich, Kościół św. Stanisława,
Muzeum Regionalne w Ratuszu zwanym Jackiem.

2. Pałac Biskupa Siedleckiego: Organy Wagnera - historia i krótki koncert, Muzeum Diecezjalne (m.in. obraz  El Greco).

Przejdź do strony głównej.