Ogłoszenia

 12.09.2013 r.

Biuro Zjazdu jest zlokalizowane w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce. Będzie ono czynne:

Niedziela 15.09.2013 17.00-20.00
Poniedziałek 16.09.2013 10.00-20.00
Wtorek 17.09.2013 8.00-20.00
Środa 18.09.2013 8.00-20.00
Czwartek 19.09.2013 8.00-20.00
Piątek 20.09.2013 8.00-14.00

 

12.09.2013 r. 

Rozkład jazdy, cennik MPK oraz numery telefonów do korporacji taksówkarskich dostępny jest tutaj.

 

09.09.2013 r. 

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komitet Organizacyjny 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem mają zaszczyt  zaprosić na uroczystość wręczenia Medalu im. Prof.  Włodzimierza Kołosa dla Prof. Philipha Coppensa oraz wysłuchanie Jego dwóch wykładów.

 

05.09.2013 r. 

Program 56. Zjazdu PTChem i SITPChem. 

 

09.08.2013 r.

Wycieczka - W2. W poprzek Bugu: od Korczewa do Mielnika 

nie odbędzie się z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych!

 

02.08.2013 r.

 

Termin przyjmowania opłat został przedłużony do 20.08.2013 r..

 

25.07.2013 r. 

Szanowni Państwo Uczestnicy 56. Zjazdu PTChem i SITPChem,

 

W związku z tym, że w zakładce Sekcje zjazdu dostępne są Harmonogramy Obrad Sekcji, Komitet Organizacyjny zwraca się z uprzejmą prośbą o zalogowanie się na swoje indywidualne konto w systemie Zjazdu i:

 

1. Wybór WYCIECZKI (-EK), w których chcieliby Państwo uczestniczyć.

Kwota zapłaty za wycieczkę doliczana jest do całkowitego kosztu za konferencję. Opłatę za udział w wycieczce prosimy uiścić na konto bankowe ZG PTChem do 01.08.2013r.:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank BGŻ
Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
z dopiskiem: Wycieczka (-i), Imię i Nazwisko (kwota)

Opłatę można też dokonać bezpośrednio w Biurze ZG PTChem w czasie trwania 56. Zjazdu.

Faktura będzie wystawiona jako 'dopłata do opłaty konferencyjnej'.

Uczestnicy mogą dokonywać zmian w rezerwacjach wycieczek do 15.08.2013 r. w ramach wniesionej opłaty.

 

2. WERYFIKACJĘ POSIŁKÓW (prosimy o ponowne ich zaznaczenie). Uprzejmie informujemy, że koszt wybranych posiłków jest wliczony we wniesioną przez Państwa opłatę konferencyjną.

 

3. Deklarację chęci korzystania z sieci internet poprzez punkt dostępowy WiFi. Indywidualne hasła dostępu do sieci WiFi będą dołączane do Państwa materiałów zjazdowych.

 

Po dokonaniu zmian na koncie konieczne jest ich zatwierdzenie poprzez wybór opcji: 'Zapisz zmiany'.  

 

W razie problemów z zalogowaniem się na swój profil prosimy o kontakt:

ptchem2013@uph.edu.pl

 

Z pozdrowieniami,


Komitet Organizacyjny 56. Zjazdu PTChem i SITPChem, Siedlce 16-20 września 2013.

 

17.07.2013 r.

Informujemy, że Harmonogramy Sesji Posterowych dostępne będą dopiero  od dnia 12.08.2013 r. w zakładce Sekcje zjazdu.


12.07.2013 r.

Informujemy, że od dnia 12.07.2013 r. w zakładce Sekcje zjazdu dostępne są Harmonogramy Obrad w większości Sekcji.

 

09.07.2013 r.

Informujemy, że od dnia 09.07.2013 r. Uczestnicy 56. Zjazdu PTChem i SITPChem po zalogowaniu się na swoje konto w systemie mogą wybierać WYCIECZKI, w których chcieliby uczestniczyć. Kwota zapłaty za wycieczkę doliczana jest do całkowitego kosztu za konferencję. Uczestnicy mogą dokonywać zmian w rezerwacjach wycieczek.

 

22.04.2013 r.

Informujemy, że od dnia 22.04.2013 r. nastąpiła zmiana numeru konta PTChem na które należy dokonywać wszelkich wpłat. 

Uwaga! Nowy (aktualny) numer konta:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank BGŻ
Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290


Przejdź do strony głównej.