Komitet organizacyjny

Biuro 56. Zjazdu PTChem i SITPChem


Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oddział Siedlecki
Instytut Chemii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (ICh UPH)
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
faks:  +48 25 643 1130 (sekretariat ICh)

e-mail: ptchem2013@uph.edu.pl

 

Przewodnicząca

Dr hab. Teodozja M. Lipińska,  prof. nzw. - przewodnicząca Oddziału Siedleckiego PTChem

tel.: (25) 643 1013, (25) 643 1086
kom.: 728 324 909
e-mail: tlip@uph.edu.pl

 

Wiceprzewodniczący

Dr hab. Zbigniew Karczmarzykprof. nzw. - wiceprzewodniczący Oddziału Siedleckiego PTChem

tel.: (25) 643 1017
e-mail: kar@uph.edu.pl

 

Sekretarz

Dr Danuta Kroczewska - sekretarz Oddziału Siedleckiego PTChem

tel.: (25) 643 1077
e-mail: danutak@uph.edu.pl
ptchem2013@uph.edu.pl

 

Skarbnik

Mgr Katarzyna Piechocka

tel.: (25) 643 1013

 

Wystawy i sponsoring

Dr hab. Mariusz Kluska, prof. nzw.
tel.: (25) 643 1083, (25) 643 1141
kom.: 503 472 374
e-mail: kluskam@uph.edu.pl

 

Mgr Elżbieta Pokrywczyńska
tel.: (25) 643 1135
e-mail: ela@uph.edu.pl

Mgr Beata Łopuszyńska

 

Rejestracja uczestników zjazdu
Obsługa informatyczna - strona WWW

Dr Waldemar Wysocki
tel. kom.: 691 434 185  (w dniach 26.06 - 04.07 ograniczony kontakt telefoniczny ze względu na wyjazd na konferencję)
e-mail: wwysocki@uph.edu.pl

 

Dr Arkadiusz Rudzki
tel.: (25) 643 1108
e-mail: rudzki@uph.edu.pl

 

Dr Justyna Ławecka
tel.: (25) 643 1116, 25 643 1057
E-mail: justynalawecka@op.pl

 

Mgr Marek Grzegorczyk
tel.: (25) 643 1014
e-mail: grzegorczykm@uph.edu.pl

 

Zakwaterowanie i catering

Dr Krzysztof Lipiński
tel.: (25) 643 1086
e-mail: klip@uph.edu.pl

 

Dr Jolanta Wnorowska
Dr Agnieszka Woźna

 

Organizacja sesji posterowych

Dr Karol Wnorowski
tel.: (25) 643 1064
e-mail: karol@uph.edu.pl

 

Dr Krzysztof Pypowski
tel.: (25) 643 1044
e-mail: pypowski@uph.edu.pl

 

Wycieczki

Dr hab. Elżbieta Królak,  prof. nzw.
Instytut Biologii, Wydział Przyrodniczy, UPH
tel.: (25) 643 1217
krolake@uph.edu.pl

 

Dr Ewa Olszewska
tel.: (25) 643 1065

 

Koordynacja imprez kulturalnych

Ks. dr hab. Michał Szulik, prof. nzw.
Dr Krystyna Oprządek

 

Przejdź do strony głównej.