Komitet naukowy

Prof. dr hab. Andrzej Rykowski         

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
e-mail: rykowski@uph.edu.pl; tel.: +48 25 643 10 93

Prof. dr hab. Piotr Bałczewski

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka

Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Janusz Chruściel

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach  

Dr hab. Michał Cyrański, prof. nzw.

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Mieczysław Foryś

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. dr hab. Jacek Gawroński

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Zbigniew Galus

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Hanna Gulińska    

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Antoni Jówko

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. dr hab. Janusz Jurczak

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Marek T. Krygowski

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Henryk Kozłowski

Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Maciej Kubicki, prof. nzw.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Janusz Lipkowski

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Dr hab. Jacek Lipok

Uniwersytet Opolski

Dr hab. Monika Michel, prof. nzw.

Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu

Prof. dr hab. Jacek Morzycki

Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Politechnika Gdańska      

Dr hab. Izabela Nowak, prof. nzw.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Żaneta Polkowska

Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Marek Potrzebowski

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nzw.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Grażyna Stochel

Uniwersytet Jagielloński

Przejdź do strony głównej.