Komitet honorowy

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski 

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Prof. dr hab. Tamara Zacharuk

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Prof. dr hab. Jacek Kijeński

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski 

Biskup Ordynariusz Diecezji Siedleckiej

Wojciech Kudelski 

Prezydent miasta Siedlce

Adam Struzik 

Marszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Jacek Kozłowski

Wojewoda Mazowiecki

Mariusz Orzełowski

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach

Przejdź do strony głównej.