Abstrakty

Każdy z uczestników 56. Zjazdu Naukowego może zgłosić dwie prezentacje. Przewodniczący sekcji ma prawo zmiany proponowanego sposobu prezentacji.


Przyjmowanie abstraktów prezentacji ustnych (wykładów, komunikatów) trwa do 15.06.2013 r., natomiast abstrakty posterów można zgłaszać do 01.07.2013 r. 


Abstrakt1 i abstrakt2 (tekst z wstawionymi rysunkami) w formie pliku doc należy przesłać korzystając ze swojego konta utworzonego podczas rejestracji. Jeżeli abstrakt zawiera rysunki, schematy itp. należy je przesłać dodatkowo jako oddzielne pliki (maksymalnie 2) w formacie tif, eps, jpg o rozdzielczości min 300 dpi.


Abstrakt (łącznie z rysunkami) nie powinien zajmować więcej niż jedną stronę formatu A4, z marginesami (dolny, górny, lewy, prawy) równymi 2,5 cm. Powinien być sporządzony według wskazówek zamieszczonych poniżej:


- Przykład sformatowanego dokumentu - 


Tytuł abstraktu: Times New Roman 14 pt, kapitaliki, wyśrodkowany;

Autorzy: Times New Roman 12 pt, wyśrodkowany, podkreślony autor prezentujący;

Afiliacja: Times New Roman 12 pt, kursywa, wyśrodkowany;

Tekst: Times New Roman 12 pt, wyjustowany, pojedyncze odstępy między wierszami,nie więcej niż jedna strona formatu A4; format doc, (prosimy o nieużywanie formatu docx);

Rysunki/schematy: czarno-białe, maksymalnie 2; należy przesłać je w tekście abstraktu i dodatkowo jako oddzielne pliki w formacie tif, eps, jpg o rozdzielczości min 300 dpi;

Literatura: Times New Roman 10 pt, wyjustowany; w nawiasach kwadratowych np.:

[1] A. Nazwisko, M. in Surface and Colloid Science, E. Matijević (ed), vol. 14 Plenum Press, London 1987, p. 301.
[2] A. Nazwisko, A. Nazwisko Langmuir, 1999, 7, 2344.

Przejdź do strony głównej.